Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya dialogmöten i höst mellan näringsliv och kommun

Vacker solnedgång över en sjö.

Under våren träffade vi som jobbar med näringslivsfrågor i Krokoms kommun 75 företag fördelat på fem platser; Föllinge, Häggsjövik, Almåsa, Nälden och Krokom. Det var kul att så många deltog och många tankar och idéer om kommunens utveckling kom fram. I höst fortsätter arbetet och alla som vill är varmt välkomna att vara med!

Vi kommer bjuda in till nya områdesträffar där fokus blir en gemensam plan för hur vi kan samverka och skapa samsyn om vad som behöver prioriteras för att vår bygd ska vara attraktiv att driva företag i. Inbjudan till dessa träffar kommer under september månad och alla företag i Krokom är välkomna.

Reflektioner från vårens träffar

Från vårens träffar har vi summerat det som var gemensamt från alla fem områden vi besökte. Ungefär så här tänker företagen.

  • Många har utmaningar med finansieringslösningar vilket är en grundförutsättning för att leva, verka och bo.
  • Infrastrukturen behöver säkras till landsbygden, den är på många ställen inte acceptabel så som den är idag. Det handlar om vägar, drivmedel, laddstolpar, transporter, kommunikation och fiber.
  • Det efterfrågas en större transparens och återkoppling i olika kommunala processer.
  • Större förutsägbarhet och trygghet efterfrågas, det innebär att landsbygdens utveckling bör säkerställas i form av tydlighet kring skola, omsorg och kommersiell service.
  • Möjliggöra för inflyttning. Kan kommunen bygga boenden? Hyresrätter? Trygghetsboende? Skapa fler byggbara tomter? Inventering av tomma hus?
  • Gemensam utveckling av kommunens upphandlingar. Hur kan vi skapa attraktivitet för att göra affärer med kommunen? Se över hur vi kan jobba med regelverk, skapa fler lokala avtal och förenkla processerna.
  • Se över hur vi kan öka möjligheter för spontanytor och aktiviteter till barn, ungdomar och äldre.
  • Kan företag och föreningar få stöd för bidragsansökan eller projektadministration, detta för att underlätta att fler nyttjar de bidrag och projektmedel som finns.

Tack till er som deltog och hoppas att ännu fler har möjlighet att vara med i höst!

Björn Hammarberg (m), Karin Jonsson (c), Maria Jacobsson (s), Jonas Törngren, kommundirektör, Håkan Åsberg, näringslivsutvecklare, Gunilla Gisslén, näringslivsutvecklare.

Mer information om Krokoms kommun
Visste du att det tagits fram lokala utvecklingsanalyser som innehåller fakta och analysmaterial över Krokoms kommuns olika kommundelar. Vi uppdaterar dokumenten varje år med ny statistik. Siffrorna för 2020/2021 kommer i augusti.

Här finns lokala utvecklingsanalyser

Meny