Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Krokom

skördare kapar

Förutsättningarna för små företag i Krokom är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Krokoms kommun är rankad 45 av 290. Det är 109 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Jämtlands län har Åre bäst förutsättningar, och hamnar på plats 10 av 290. Bräcke ligger lägst i länet (plats 245 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Krokom

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Krokom ligger sämre till än snittet i fem av dessa, men påtagligt bättre i fyra.

Kapitalförsörjningen, skolsystemet och andelen företagsamma drar upp kommunens betyg, medan demografin, trygghetsinsatser och den kommunala näringspolitiken är relativa svagheter.

Om Småföretagarindex

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
  • Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Meny