Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Företag och skola sida vid sida

Krokoms kommun sitter med tre välmående ess i leken genom de tre naturbruksgymnasierna som finns här. Detta är till stor fördel för företag i kommunen – som kan kroka arm med skolorna och hitta framtida arbetskraft runt hörnet.

Två ryttare som håller i en häst.

Före detta Wången-eleven Alicia Flyrin har precis fått anställning hos Camilla Olsson på Vejmo Gård.

De historiska satsningar som gjorts på jordnära utbildningar i Krokoms kommun är viktiga. Torsta, Wången och Dille Gård är uppskattade plantskolor när det kommer till kompetensförsörjning, och det är en självklarhet att skolorna och branschen krokar arm med varandra. Erik Lögdberg har precis tagit över föräldragården i Kälen där de bedriver mjölk- och köttproduktion.
Erik tar löpande emot praktikanter från Torsta, och har förhoppningen att kunna anställa åtminstone en av dessa som återkommit flera gånger. En given fråga är vad Erik Lögdberg efterfrågar för kompetens, och vad han tycker att eleverna bör få med sig från skolan?

Ett starkt intresse är avgörande

– När det handlar om praktikanter så måste de framför allt ha rätta viljan. Det underlättar förstås om eleverna är insatta i ämnet innan de kommer hit, exempelvis när det gäller djurbeteenden, brunst och så vidare. Ett tips är att även skaffa sig lite specialkompetens inom exempelvis ellära eller fordon, tipsar han.
Ett annat företag som tagit emot praktikanter är Magnus Kempes skogsgallring AB i Aspås.Magnus har för närvarande nio anställda, och bland dem har det funnits före detta elever från både Torsta och Dille.
– Det är absolut en fördel att ha skolorna så nära. Jag har dialog med både lärare och de elever som vill göra praktik hos oss. Sedan ser vi ganska snabbt om det är intressant att ta in dem i fortsättningen, berättar Magnus Kempe.
Han försöker ge eleverna uppgifter så att de växer med utmaningen, exempelvis att köra maskiner som skotare. Han poängterar att mycket av kunskapen inhämtas på fältet tillsammans med arbetskamraterna.

Erfarenhet en viktig kunskapskälla

– Det mesta lär man sig genom erfarenhet, men någonting som jag tycker skolorna glömmer bort lite grann är gallring. Eleverna kanske inte behöver kunna köra maskinerna, men de bör åtminstone ha kunskap om gallring och varför det är så viktigt, säger Magnus Kempe.
Ett tredje företag som har en naturlig relation med elever i kommunen är Vejmo Gård, som förutom hästverksamhet bedriver nötuppfödning och köttproduktion. Ägarna Jörgen Berglund och Camilla Olsson har precis anställt en travhippolog tack vare Wångens utbildningar, Alicia Flyrin.


– Vi har ett jättebra samarbete med Wången, exempelvis så sköter deras hovslagarutbildning fötterna på våra hästar. De kommer hit och filmar och ställer frågor i samband med sina kurser, berättar Camilla Olsson.
Alicia Flyrin går i tankar på en egen gård så småningom, men innan dess samlar hon på erfarenheter från det befintliga näringslivet.


– Mitt tips är att ha flera ben att stå på. Förutom hästarna har vi ju köttdjur, och driver även ett stenbrott. Och allmänt hyfs kommer man långt med, man ska behandla alla människor som om de vore blivande kunder, är ett råd som Camilla Olsson skickar med.

Värt att veta...

...om gröna näringar i Krokoms kommun

  • Det finns c:a 1907 mjölkkor. En mjölkbonde genererar 8 indirekta arbetstillfällen källa: LRF Mjölk.
  • Har närmare 500 direkta arbetstillfällen inom gröna näringar*.
  • Det finns 236 jordbruksföretag som tillsammans brukar c:a 11 000 hektar *
  • 274 personer är direkt sysselsatta inom skog och det finns minst 80 skogsbruksmaskiner. Utöver det tillkommer många indirekta arbetstillfällen inom bl.a förädling och transport. *
  • Företagen inom gröna näringar omsätter c:a 344 miljoner kronor * (som förutom mat och miljötjänster innebär viktiga skatteintäkter för jobb, skola och omsorg i kommunen)
  • Krokoms kommun är den jordbrukstätaste kommunen i länet*
  • Jämtland härjedalen har högst andel ekologisk jordbruksmark i landet*
  • Tätheten av biogas, fäbodar och mjölkrobotar är störst i landet.

...om gröna näringar i Jämtland

  • Jordbruket är lika viktigt för Jämtland som Skåne sett till andelen sysselsatta.*
  • Det finns 6 846 hästar och 267 hästföretag *


* siffror från SCB, jordbruksverket, momsregistret, lantbruksregistret, ”Hästnäringen i Sverige”

Meny