Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu kartlägger vi det unika i Krokoms kommun

Jordgubbe

För att nå målet med tusen fler invånare kartlägger vi just nu vad som är unikt och vad som väcker stolthet i Krokoms kommun. Besökare har intervjuats och nu ska referensgrupper tycka till. Intervjuerna visar att det finns lyskraft i byarna och hos många företag, men att Krokoms kommun är rätt anonym.

Intervjuer med besökare har gjorts runt om i kommunen under juli månad. De flesta har varit väldigt positiva till den ort eller det besöksmål de varit på; ”alla som gillar ost känner till Skär­vångens bymejeri”, mina fiskevänner i Stockholm vet var Hotagsströmmen är”, ”Gamla lant­handeln i Krokom är så genuin”. När det kommer till kommunen som helhet har bilden dock varit lite mer diffus. Nu ska kommunens mest klart lysande stjärnor identifieras och marknadsföringen vässas i dialog med kommuninvånarna.

Nu ska kommunens mest klart lysande
stjärnor identifieras

Bakgrunden är den medborgardialog som genomfördes hösten 2019. Då diskuterades olika framtidsfrågor, bland annat hur fler människor ska lockas att bo i Krokoms kommun. En av slutsatserna var att vi behöver berätta mer om fördelarna med ett liv här.

Deltagarna på mötena var tydliga med att de tror på att lyfta fram de olika byarna i stället för hela kommunen, när vi marknadsför oss utåt. Olikheterna är en av de saker som gör oss intressanta. Nu tar kommunen de tankarna ett steg visare i arbetet med att ta fram ett så kallat platsvarumärke.

Olikheterna är en av de saker som gör oss intressanta.För att få så många perspektiv som möjligt används olika referensgrupper. Dels grupper som representerar olika målgrupper; ungdomar, utlandsfödda, företagare och inflyttare. Dels grupper som representerar de olika bygderna eller kommundelarna; Hotagen, Föllinge/Laxsjö, Offerdal/Rönnöfors, Ås/Krokom/Näskott och Trångsviken/Alsen/Kluk.

Den 8 och 9 oktober kommer det att vara två öppna möten där alla som vill kan delta.

Den 8 och 9 oktober kommer det att vara två öppna möten där alla som vill kan delta. Då är det dags att presentera arbetet så långt och det finns så klart också möjlighet att bidra ytterligare till den bild av kommunen och de olika delarna som successivt växer fram.

I december är det dags för kommunstyrelsen att ta ställning till den gemensamma stjärnbilden, det som kommer vara Krokoms kommuns platsvarumärke. Målet är att Krokoms kommun ska bli känd för just det som människor som bor här tycker är unikt och bra.

Meny