Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tyck till om Nälden

Barn som gungar

Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

Kommunen vill kroka arm med föreningar, företag och eldsjälar för att tydliggöra vad som är bra med Nälden idag och för att identifiera sådant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande by. Karin Jonsson, C, är ordförande i kommunstyrelsen och hon ser fram emot den medborgardialog som inleds i mitten av juni och som kommer pågå en bit in på hösten.

– Det händer mycket i Nälden just nu med tågstoppet och den nya skolan. Vi vill ge dem som bor och verkar i byn möjligheten att vara med och påverka. På de inledande informationsmötena kommer vi berätta mer om planerna och efter semestrarna sätts arbetet med att samla in idéer igång på allvar, berättar Karin Jonsson.

På olika sätt ska du som bor och verkar i Nälden kunna bidra med dina tankar och idéer när det gäller utemiljön och skolgården. Elisabeth Wickzell är projektledare för medborgardialogen i Nälden och hon berättar att det smygstartar redan i sommar.

– Vi har tre feriepraktikanter som kommer ställa frågor till personer som rör sig i samhället i Nälden. Det handlar både om utemiljön rent allmänt och om hur skolgården på den nya skolan skulle kunna utformas, berättar Elisabeth.

Det kommer att vara möjligt att skicka in idéer via kommunens hemsida och utöver det kommer det även att anordnas ett antal möten för olika fokusgrupper med början i mitten av augusti.

– Det är öppna möten för nästan alla fokusgrupper och datumen för när de är finns på hemsidan. Jag hoppas verkligen att det är många personer som tar chansen att lämna in sina förslag, antingen på egen hand via hemsidan eller genom att delta på ett fokusgruppsmöte, säger Elisabeth Wickzell.

Vi har alla samma mål. Att lägga grunden för ett
bra samhälle att bo i, en plats där man trivs och dit
människor vill flytta.

Samtliga idéer kommer att finnas att ta del av på kommunens hemsida. Här finns också information om vilka ramar som finns när det gäller utemiljön och skolgården.

– Vi har ju till exempel både budget och säkerhetsaspekter att förhålla oss till men samtidigt tänker jag att det är bättre att lämna in alla idéer man har så tar vi det vidare därifrån sedan, säger Elisabeth Wickzell.

Medborgardialogen avslutas med två öppna möten där alla förslag ska presenteras och förslagsställarna har möjlighet att argumentera för varför just deras förslag är de bästa. Efter det är det dags för politikerna att fatta beslut.

– Det är när vi jobbar tillsammans som det blir som allra bäst. Vi har alla samma mål. Att lägga grunden för ett bra samhälle att bo i, en plats där man trivs och dit människor vill flytta. Nu öppnar vi upp för att skapa växtkraft tillsammans, avslutar Karin Jonsson.


Åsa Sjödin

Meny