Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Barnen säger sitt om skolfrågan i Hotagen

en flicka i skolbänken

Innan sommaren ska ett beslut fattas om skolstrukturen i Hotagsbygden. För att kunna fatta ett bra beslut om var verk­samheterna ska ligga har Krokoms kommun haft två med­borgar­dialoger och nu är det barnens tur att få säga sitt.

Jannike Hillding, M, är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och hon säger att barnens perspektiv såklart är viktigt när det gäller en fråga som berör dem.

- Det är en komplex fråga och vi har bestämt oss för att genomföra dialogen med barnen i två steg. Vi började med att skicka ut en enkät och kommer sedan att följa upp den genom att prata med barnen på lektionstid. Med facit i hand borde vi ha gjort tvärtom, det blev olyckligt att enkäten kom först, säger Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det finns fyra olika förslag att ta ställning till och det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar vilket av förslagen kommunen vill gå vidare med. Jannike Hillding säger att det är en svår fråga att prata med barnen om.

- Skolan är ju en central del av barnens vardag och det måste bli bra ur barnens perspektiv. Det är viktigt att vi låter dem vara med i processen och att vi lyssnar på deras synpunkter, säger Jannike Hillding.

Det är nuläget inte planerat i detalj när dialogen med barnen kommer ske.

- Det här är prioriterat så vi kommer åka ut och prata med barnen så snart som möjligt efter sportlovet, avslutar Jannike Hillding.

Meny