Stärkt föräldra­skaps­stöd

Tre flickor tisslar och tasslar

Du som är förälder eller annan viktig vuxen för ett barn är viktig då du har en unik möjlighet att främja barnets hälsa och utveckling! Nu arbetar vi i Krokom för att utveckla stödet till dig som förälder.

Projektet Stärkt föräldraskapsstöd ska bidra till följande:

 • Bättre spridning av vilket föräldraskapsstöd som finns i kommunen.
 • Utveckla föräldraskapsstödet.
 • Bättre samverkan mellan olika verksamheter som erbjuder föräldraskapsstöd i Krokoms kommun. När alla hjälps åt blir vi mer effektiv i att nå projektets mål om att alla föräldrar i kommunen ska erbjudas information om hur de kan bidra till barns positiva hälsa och utveckling.

Vad är stöd till föräldrar?

Föräldraskapsstöd kan vara insatser och aktiviteter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna. Syftet med stödet är att främja barnets hälsa och utveckling.

Ofta handlar insatserna om att:

 • Stärka föräldraförmågan.
 • Stärka relationen mellan förälder och barn.
 • Stärka föräldrarnas sociala nätverk.

Vilket stöd till föräldrar finns i Krokoms kommun?

Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns Länk till annan webbplats.

Vi erbjuder även informationsträffar, workshoppar och föräldra­grupper med jämna mellanrum. Se listan nedan om det finns någon aktivitet som passar dig!

Aktiviteter

Kartläggning

Kartläggningen som är utförd i Krokoms kommun visar bland annat att

 • Kommunen är en glesbygdskommun, vilket innebär utmaningar med att nå ut med föräldraskapsstödet. Därför kommer det framöver bland annat erbjudas insatser där föräldrar kan delta både fysiskt och digitalt. Vi strävar också efter att erbjuda språkstöd vid behov.
 • Kommunen erbjuder en hel del insatser till föräldrar med yngre barn samtidigt som undersökningar visar att föräldrar har störst behov av stöd när barnen är i tonåren. Framöver kommer det erbjudas fler insatser riktade mot föräldrar med äldre barn.
 • Kommunen saknar stöd till separerade föräldrar. Därför införde kommunen SES - stöd till separerade föräldrar vid skilsmässa under 2023.
  Här kan du läsa mer om SES

 

Stödet ska bygga på kunskap

Ett kunskapsbaserat arbetssätt

Det är viktigt att föräldrarna ska få stöd som vi vet fungerar. Därför behöver stödet bygga på den bästa kunskapen som finns tillgänglig, till exempel genom forskning.

Stödet ska vara tillgängligt

Ett tillgängligt stöd

Stödet till föräldrarna ska vara tillgängligt. Det innebär att de allra flesta ska kunna ta del av stödet. Stöden ska vara tillgängliga på olika sätt, till exempel:

· Det ska vara lätt att hitta information om vilka stöd som finns, till exempel på kommunens hemsida.

· Det ska finnas stöd till föräldrar med barn i alla olika åldrar.

· Föräldrar ska kunna ta del av stödet på olika platser, både fysiska och digitala.

Stödet ska vara organiserat

En stödjande organisation

Det är viktigt att arbetet med stöd till föräldrar är organiserat. Då blir det lättare att erbjuda stöd som bygger på kunskap och är tillgängliga för många. Arbetet med stöd till föräldrar behöver vara organiserat på nationell, regional och lokal nivå. På varje nivå behöver man veta vem som är ansvarig för att arbeta med stöd till föräldrar. Alla som arbetar med stöd till föräldrar behöver samarbeta så att arbetet blir så effektivt som möjligt och för att inte missa någon målgrupp. Det är det här som projektet ”Stärkt föräldraskapsstöd” framförallt fokuserar på.

Relaterade nyheter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny