Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad innebär överförmyndarspärr?

En omyndigs tillgångar ska i vissa fall vara spärrade. En "spärr" innebär att barnets konton är spärrade för uttag och för att ta ut pengar krävs tillstånd från överförmyndaren.

Om barnet fått pengar överstigande ett (1) prisbasbelopp och det rör sig om försäkringsersättning, arv, testamente eller gåva ska pengarna utbetalas till ett konto med spärr. Detta kan även gälla lägre belopp om det finns villkor om spärr.

På barnets myndighetsdag ska banken ta bort spärren så att pengarna blir tillgängliga för kontoinnehavaren, såvida det inte finns andra villkor.

Uppdaterad 2017-11-01 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se