Translate site

Startsida Krokoms kommun

Änge Fritids, Änge

Fritidshemmet ligger i Änge skola. Förutom klassrum har fritidshemmet flera rum som är speciellt anpassade för fritids verksamhet. Här finns målar- och pysselrum/verkstad, discorum med musik och belysning, dockvrå, lekrum och ett rum för spel och samlingar. 

Vi arbetar aktivt med läroplanens mål för fritidshem. Det är mål som fokuserar på barnens sociala relationer och empati samt på demokrati. Målet är att alla barn ska vara en bra kompis, få komma till tals och bli sedda på fritids.

Flera gånger i veckan hålls samlingar med drama eller lekar på dessa teman och bl.a. under barnens s.k. "Fritidsråd" tränas demokratiska principer. 

Barngruppen är åldersblandad, vilket vi ser som en tillgång. Barnen kan därmed hitta kompisar över åldergränserna och få äldre förebilder.

Vi är ute varje dag. Skolgården är stor och här finns såväl fria lekytor som skog och pulkabacke. Det är nära till naturen. I skogen finns skidspår/joggingspår och Näldsjön ligger bara en promenad bort. I anslutning till skolan finns också skridskoplan och gräsfotbollsplan.

Uppdaterad 2018-04-11 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se