Täng 2:42, Ås

Syftet med planen är att kunna uppföra fyra stycken enbostadshus i två våningar längs Hagvägen samt att uppföra ytterligare ett enbostadshus vid korsningen Prästvägen/ Tängvägen. Även byggrätten justeras.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 293

Meny