Hissmon 1:231 (del av), Krokom

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av enbostadshus och parhus samt ett parkområde.
Nu finns det en förskola på platsen som kommer att avvecklas i samband med den nya förskolan som nu byggs i Krokoms centrum. Därför görs detaljplanen om.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Meny