Krokom-Dvärsätt

Det främsta syftet med planen är att hitta expansionsriktningar för bostadsbebyggelsen men också att ange områden lämpliga för industri, rekreation, friluftsliv, jordbrukets ändamål samt kulturminnesvård samt att lösa speciella planeringsfrågor främst inom Krokoms samhälle.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny