Bokbussen

Bokbussen och Coronapandemin

Med anledning av coronapandemin ställs bokbussens turer in from 4/5 -20. Det begränsade utrymmet i bokbussen gör det svårt för besökare att hålla avstånd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att begränsa smittspridning ställs kvarvarande bokbussturer in fram till sommaruppehållet. De låntagare och skolor som berörs kommer att kontaktas angående vårens bokbusservice.

Har du önskemål om någon bok så kontakta bokbussen eller biblioteket i Krokom.

Det du lånar på bokbussen kan du lämna tillbaka på vilket som helst av kommunens bibliotek.

Bokbussens tryckta turlista finns att hämta på Krokoms bibliotek och filialbiblioteken, eller kontakta oss så skickar vi den till dig. Turlistan följer grundskolans läsårstider och har därför upphåll under skolloven.

Lånetiden styrs av turlistan. Lånade böcker och andra medier lämnas åter nästa gång bokbussen besöker hållplatsen.

Här kan du läsa bokbussturlistan för våren 2020PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?