Stöd och bidrag till föreningar

Boll i ett mål

Här hittar du information om aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, lokalbidrag, ledarbidrag och lönebidrag till föreningar.

På vår e-tjänsteplattform under gruppen Fritid och föreningsliv hittar du e-tjänsterna till alla bidrag du kan söka.

Klicka här för att komma till e-tjänsterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsbidrag

  • Perioden 1 januari-30 juni ska lämnas in senast den 25 augusti
  • Perioden 1 juli-31 december ska lämnas in senast den 25 februari

Ordförande, revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningen är riktiga.

Blanketter för ansökan om kommunalt LOK-stöd, ansökan om statligt LOK-stöd för RF-idrotter och närvarokort hittar du i våra e-tjänster.

Anläggningsbidrag

  • Vinteranläggningsbidrag lämnas in senast den 1 december och betalas ut mars-april. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.
  • Sommaranläggningsbidrag lämnas in senast den 1 maj och betalas ut under augusti-september. Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Lokalbidrag

Föreningsägda lokaler:

  • Ska lämnas in senast den 1 april. Betalas ut under maj/juni. Bidraget söks i efterskott för föregående kalenderår (1/1-31/12). Till ansökan bifogas: Verksamhets och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar

Lönebidrag till föreningar

Krokoms kommun ska godkänna löne­bidrags­anställning innan bidrag kan utgå. Föreningar som avser att anställa lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen. Bidraget ansöks och betalas ut kvartalsvis.

Bifogas: verifikat om föreningens lönekostnad.

Ledarutbildningsbidrag

Ansökan om bidrag till Extern ledarutbildning (som anordnas av distriktsorganisation eller liknande) ska lämnas in senast tre månader efter avslutad kurs. Ansökan om bidrag till intern ledarutbildning i föreningens egen regi ska i förväg lämnas till kommunen.

Ansök på vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny