Information till dig som får stöd inom STAR

Händer kramar ett träd

STAR riktar sig till personer som bor i Jämtlands län och är i åldern 16 till 65 år. Om du upplever ohälsa eller har behövt försörjningsstöd under en längre period, kan du få stöd från STAR. För att hjälpa dig att hitta arbete krävs samarbete och planering mellan flera myndigheter och vården.

Vad kan du få hjälp med av STAR?

En gemensam plan görs tillsammans med dig

Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din väg mot arbete, studier och egen försörjning. Din egen aktiva medverkan är jätteviktig!

För att kunna hjälpa dig nå dina mål, så behöver vi ditt samtycke att dela information om dig. Genom medgivandet kan vi som medlemmar i samverkansteamet diskutera viktig information som kan underlätta din väg till arbete och/eller studier. Detta gäller endast information som har betydelse för din planering.

Vilka är vi i teamet?

Vilka är vi i teamet?

  • Arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen
  • Handläggare hos Försäkringskassan
  • Rehabkoordinator hos primärvården
  • Rehabkoordinator hos psykiatrin
  • Handläggare IFO/försörjningsstöd
  • Koordinator hos kommunens arbetsmarknadsenhet
  • Handläggare inom vård och omsorgsförvaltningen
  • Arbetsterapeut hos arbetsmarknadsenheten
  • Samordnare (som är en gemensam resurs för teamet och anställd av kommunen)

Hur gör jag för att bli hjälpt av STAR?

Om du undrar över något så tala med din kontaktperson, eller hör av dig till samordnaren i STAR:
Maria Fälldin på telefon 0640 162 62

maria.falldin@krokom.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny