Återvinnings­stationer

En glad man i varselkläder framför containrar för avfall

Alla förpackningar av papper, plast, glas och metall ska sorteras och lämnas på en åter­vinningsstation. Där lämnar du också tidningar och papper.

Lämna dina förpackningar på en återvinnings­station

Hur sorterar jag förpackningar?

Hur sorterar jag förpackningar?

Gör det enkelt att sortera hemma i köket med separata kärl för de olika förpackningarna.

Töm

Se till att det inte finns några matrester kvar. Förpackningarna behöver inte diskas. Det räcker med att skrapa av, torka av eller skölja ur. Låt korken sitta kvar om det finns kladdiga rester kvar i förpackningen.

Sortera

Sära på materialen om det går lätt. Sortera efter vilket material förpack¬ningen till största delen består av: papper, plast, metall eller glas. Ofta finns det symboler på förpackningen som visar hur den ska sorteras.

Är du osäker på hur en förpacknings ska sorteras använd sorteringsguiden.

Här hittar du sorteringsguiden

Måste jag sortera ut förpackningar?

Måste jag sortera ut förpackningar?

Det är reglerat i lag alla i Sverige ska sortera ut förpackningar och returpapper och lämna till återvinning. Du får alltså inte slänga förpackningar i din soptunna.

Det är ingen ny lag. Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår 2024 till kommunerna.

Återvinning av förpackningar gynnar miljön och sparar både energi och material.

Återvinningsstation eller återvinningscentral?

Återvinnings­station eller åter­vinnings­central?

På de obemannade återvinningsstationerna (ÅVS) ska du endast lämna förpackningar. En förpackning är något som innehållit det du egentligen köpte. Flaskan till ketchupen, kartongen till mjölken eller pizzan, burken till surströmmingen.

Annat avfall som är tillverkade av material som glas, plast, papper eller metall ska i stället lämnas på kommunens bemannade återvinningscentraler (ÅVC) eller slängas kärlet för restavfall. Om de slängs fel och hamnar i förpackningsinsamlingen kan det försvåra återanvändningen av materialet.

Glas

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål.

Keramik, porslin, dricksglas, fönsterglas, speglar och andra produkter av glas lämnas på återvinningscentralen.

Metall

Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus, stekpannor, bestick, spik och skruv lämnas på återvinningscentralen.

  • Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt.
  • Sprayburkar (aerosoler) ska lämnas på återvinningscentralen eftersom de kan innehålla farligt avfall och är brandfarliga
  • Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall
  • Pantburkar lämnas mot pant i butiken.

Plast

Sådant som inte är förpackningar exempelvis pulkor, tvättkorgar, plastleksaker, diskborstar, blomkrukor möbler med mera lämnas som plast på återvinningscentralen.

Var lämnar jag stora skrymmande förpackningar?

Var lämnar jag stora skrymmande förpackningar?

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas behållare exempelvis stora hinkar och dunkar av plast, plastemballage och frigolit kan du lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Där finns också containers för skrymmande förpackningar av wellpapp Till exempel förpackningar som följer med när du köper möbler eller vitvaror.

Här hittar du till våra återvinningscentraler


Var lämnar jag förpackningar kork, trä, porslin, keramik eller tyg?

Var lämnar jag förpackningar kork, trä, porslin, keramik eller tyg?

Förpackningar som är av gjorda av kork, trä, porslin, keramik eller tyg lämnas på återvinningscentralen. Till exempel trälåda för citrusfrukter, keramikburkar för senap, tygpåsar för lakan.

Var ska företag lämna förpackningar?

Var ska företag lämna förpackningar?

Läs mer om förpackningsinsamling för företag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny