Ytterån 1:102, Ytterån

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för komplementbyggnad/garagebyggnad inom fastigheten.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 306

Meny