Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avgifter

Hur mycket du betalar för vattnet beror bland annat på vilka vattentjänster du har och hur mycket vatten du förbrukar under året.

Verksamheten Vatten i Krokoms kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

För oss på Vatten och Renhållning är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön genom att vi lämnar ifrån oss ett dag- och spillvatten som naturen tål. Allt detta får du till en låg kostnad.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena spillvatten från fastigheter.

Vatten från hårdgjorda ytor som hustak, gator, parkeringsplatser kallas för dagvatten och tas om hand i separata ledningssystem eller öppna diken. I vissa områden har kommunen byggt fördröjningsdammar som samlar upp dagvattnet innan det rinner ut i exempelvis ett vattendrag.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror bland annat på hur mycket vatten du använder och vilken nytta du har av vattentjänsterna. VA-taxan består av fasta kostnader i form av abonnentavgift, en eller flera lägenhetsavgifter och rörlig kostnad i form av förbrukningsavgift.

I menyn till vänster hittar du den detaljerade VA-taxan.

Uppdaterad 2017-12-19 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se