Fakturera kommunen

Telefon som scannar en faktura

Här hittar du information om vad du behöver tänka på när du ska fakturera Krokoms kommun.

Innehållskrav på faktura

Innehållskrav på faktura

Faktura till Krokoms kommun ska innehålla:

 • Datum för utfärdande
 • Förfallodatum
 • Löpnummer (fakturanummer el motsvarande)
 • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Referens i kommunens organisation; ange för- och efternamn samt arbetsställe som exempelvis Nyheden, Blomstergården osv.
 • Debet- eller kreditfaktura
 • Eventuellt ordernummer
 • Mängd, omfattning och art av vara eller tjänst
 • Datum för leverans
 • Beskattningsunderlag, att betala exkl moms
 • Skattesats för mervärdesskatt
 • Mervärdesskattebelopp
 • Betalningssätt
 • Ocr-nummer i förekommande fall
 • Valuta
 • Uppgifter som i vissa fall ska utelämnas
 • Särskild uppgift eller hänvisning i fakturan


Se även Skatteverkets väg­ledning för säljarens registrerings­nummer till mer­värdes­skatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattskyldighet

Skattskyldighet

Om leverantören har en annan skattsedel än F-skatt ska detta styrkas med skattsedel från Skattemyndighet, avtal eller annat.

Fakturaformat

Fakturaformat

Under en övergångstid kommer vi att ta emot fakturor i följande format:

 • Papper
 • PDF
 • Svefaktura
 • PEPPOL-faktura

Papper

Pappersfakturor skickas till Krokoms kommun, Fakturaenheten, 835 80 Krokom

PDF-fakturor

PDF-fakturor skickas till följande e-mailadress: pdf-invoices.krokom@krokom.se

Sve-fakturor och PEPPOL

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Krokoms kommun behöver du vara ansluten till en fakturaväxel, så kallad VAN-tjänst, som samarbetar med Kofax Fakturaportalen. Det vill säga att er fak­tura­växel har samtrafiksavtal med Kofax Fakturaportalen, vilka bör vara de flesta större aktörerna.

Om ni inte är anslutna till någon fakturaväxel kan säkert leverantören av ert bokföringsprogram hjälpa er.

Vårt GLN: 7381020690000

För att skicka Svefaktura till oss behöver fakturaväxeln veta följande:

Kofax Fakturaportalen
Krokoms kommun
212000-2478

För att skicka PEPPOL-faktura till oss behöver fakturaväxeln veta följande:

Krokoms kommuns registreringsnummer i PEPPOL är 0007:2120002478

Frågor om fakturering och betalningar kan mejlas till ekonomi@krokom.se


Fakturaadress

Fakturaadress

Krokoms kommun
Fakturaenheten
835 80 Krokom

e-post (pdf-faktura): pdf-invoices.krokom@krokom.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny