Informationsmöte 12 oktober

Barn som gungar

Är en ny multiarena, boulebana, terrängcykelbana, utegym och en upprustning av bad­platsen rätt satsningar för att göra Nälden ännu mer attraktivt? Det tror den sam­rådsgrupp som försökt vaska fram guldkornen bland alla förslag som kommit fram under höstens medborgardialog i Nälden.

Samrådsgruppen, som består av lokala eldsjälar, politiker och tjänstemän, tror att det kan vara möjligt att förverkliga alla fem satsningarna med hjälp av engagemang och samarbete. Kom och hör mer om förslagen, diskutera var de kan placeras och bidra till byns utveckling!

På mötena diskuteras även hur befintliga tomter kan marknadsföras bättre och hur processen med att ta fram fler attraktiva tomter kan se ut.

Med utgångspunkt i den input vi får från det här mötet förädlas förslagen ytterligare inför det avslutande mötet den 19 oktober.

Här hittar du länken till mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information – steg ett i dialogtrappan

Informationsmötet är det första steget i dialogtrappan. Du får information om en specifik fråga och möjlighet att tycka till. Förslag kan justeras utifrån synpunkter som kommer in.

Dialogtrappans fem steg är information, konsultation, dialog, inflytande och medbestämmande.

Läs mer om dialogtrappans fem steg

Tid och plats

Tid: 12 oktober 2021 klockan 18.30-20.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Digitalt möte där du får ta del av samtliga idéer som har lämnats för skolgård och utemiljö

Typ av aktivitet: Dialog

Meny