Öppet dialogmöte 31 augusti - föreningar 1

Barn som gungar

Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

ikon för dialogmöte

Kommunen vill kroka arm med föreningar, företag och medborgare för att tydliggöra vad som är bra med Nälden idag och för att identifiera sådant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande by.

På mötet träffar du ledande politiker och tjänstemän i Krokoms kommun. Tillsammans uppdaterar vi Näldens byutvecklingsplan med det som föreningarna tycker är allra viktigast för att få fler att vilja bo kvar i Nälden och för att fler ska vilja flytta till byn.

Här får du en chans att presentera initiativ från din förening för att utveckla byn och dela med dig av dina tankar om hur Krokoms kommun skulle kunna stötta det initiativet.

På mötet den 12 oktober kommer förslagen från denna och andra fokusgrupper att presenteras.

Dokumentation från möteschatten

Om själva medborgardialogen

 • Det här är ett bra exempel på hur demokratin kan fungera.
 • Nu blir ju förväntningarna stora på att det kommer att hända något i byn varför kommun måste driva detta ända in i kaklet. Det är därför tveksamt om en halv miljon är tillräckligt.
 • Bra att kommunen stimulerar till samverkan i byn, det har redan gett effekt.
 • Bra om vi kan hitta sätt så fler kan hjälpas åt, exempelvis barn kanske kan hjälpa till i det lilla.
 • Om uppdaterad byutvecklingsplan
 • Det behöver preciseras vem som är ansvarig för vad, exempelvis om föreningar ska göra något behöver det vara tydligt med exakt vem som gör vad.
 • Hjälp önskas med kartor över skogsstigar, skogsvägar i närmiljön för nyinflyttade att hitta ut lättare.

Om trafiksituationen

 • Sänkt hastighet genom hela byn vore bra
 • Hjälp önskas med trafiksituationen, att kommunen tar dialogen med Trafikverket.
 • Nämndsordföranden Olof berättar att träff med Trafikverket är inplanerat.

Tankar om vem som smartast bidrar med vad

 • Det är större chans att något blir gjort om föreningarna gör det och det blir ofta billigare.
 • Pumptracken i Änge kostade 500 000 kronor, men om en förening gjort den hade pengarna nog räckt till en betydligt större anläggning och gått fortare.
 • En förening kan absolut se till att ex ett utegym kommer på plats. Men underhållet är svårare för en förening att rodda, där behöver kommunen gå in och stötta.

Funderingar kring hur eldsjälar i föreningslivet ska kunna orka

 • Nyinflyttade vill gärna hjälpa till och komma in i byn. Kan kommunen bjuda in nyinflyttade, för de har en massa idéer och är inte överbelastade i befintligt föreningsliv.
 • Det är ofta några få eldjälar som också är småbarnsföräldrar som gör väldigt mycket.
 • Kan äldre gå in och hjälpa till med administrativa grejer i föreningar?

Tid och plats

Tid: 31 augusti 2021 klockan 18.30-19.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Öppet Digitalt möte målgrupp föreningar

Typ av aktivitet: Dialog

Meny