Öppet dialogmöte 31 augusti - företag 1

Barn som gungar

Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

ikon för dialogmöte

Kommunen vill kroka arm med föreningar, företag och medborgare för att tydliggöra vad som är bra med Nälden idag och för att identifiera sådant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande by.

På mötet träffar du ledande politiker och tjänstemän i Krokoms kommun. Tillsammans uppdaterar vi Näldens byutvecklingsplan med det som företagen tycker är allra viktigast för att öka inflyttningen till byn och för att få fler att vilja bo kvar.

Här får du en chans att presentera initiativ från ditt företag för att utveckla byn och dela med dig av dina tankar om hur Krokoms kommun skulle kunna stötta det initiativet.

På mötet den 12 oktober kommer förslagen från denna och andra fokusgrupper att presenteras.

Dokumentation från möteschatten

Bostäder för äldre

  • Viktigt att kommunen prioriterar att underlätta Nils Åke Hallströms bostäder för äldre. Om äldre kan flytta dit frigörs exempelvis villor som gör det möjligt för fler att flytta till Nälden.

Fråga: Stämmer det att mark är prickad och sinkar boendet för äldre? Vad kan kommunen i sådana fall göra åt det?

Svar: I den befintliga detaljplanen över det område där Nils Åke Hallström vill bygga bostäder för äldre finns så kallad prickad mark. Det innebär att det just nu inte är tillåtet att bygga där, enligt detaljplanen. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden i Krokoms kommun gett klartecken till att inleda processen för att ändra detaljplanen. Det innebär att det är möjligt att byggnationerna blir av på den aktuella platsen, men det tar lite tid. Nästa steg är att Nils Åke Hallström gör de utredningar som behöver göras och anlitar en planförfattare. /Tomas Nilsson, fastighetschef. 

Miljö

  • Beträffande miljön i Nälden behövs en hel del åtgärder. Vid södra brofästet behöver Trafikverket åtgärda trafikräckena, byte krävs.
  • Den byggarbetsplats som nu finns på gamla BP, korsningen Brovägen Hallströmsväg måste tas bort.
  • Det behövs en uppsnyggning på platsen som förhindrar att den nyttjas som byggarbetsplats.
  • Beträffande GC väg från järnvägen till PREEM eller helst till E14 behöver kommunen prioritera åtgärder hos Trafikverket så att vägen kommer till stånd.
  • För Nälden centrum måste åtgärder vidtas så att området hälsar besökare välkommen.

Om uppdaterad byutvecklingsplan

  • Det kommunen föreslår på listan kommer naturligtvis att prioriteras av byns medborgare när tillfället kommer.
  • Viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad i planen och när det ska göras.
  • Hundägare tar med påsen hem till sig, eller också kan bybor gå ihop och sätta upp klistermärken på sina soptunnor att det är okej att slänga hundbajspåsar i dom. Latriner känns som en onödig satsning.

Badplatsen

Det borde förtydligas att bryggan behöver bytas.

Övrigt

Det är svårt att hitta info kring arbetet på kommunens hemsida.

Tid och plats

Tid: 31 augusti 2021 klockan 11.00-12.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Digitalt dialogmöte målgrupp företag

Typ av aktivitet: Dialog

Meny