Informationsmötet 15 juni

Barn som gungar

Vi informerade om planerna för den nya skolan och om tågstopp Nälden.

ikon medborgardialog

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen säger att det är fler barn på ingång.

Beslutet om att det blir en ny skola är fattat och nu påbörjas förberedelserna. Att bygga en skola är en omfattande process och det kommer ta några år innan den står färdig. Men redan nu inleder vi arbetet med att samla in idéer för hur skolgården på bästa sätt ska utformas.

På det här mötet informerade ansvariga politiker och tjänstemän om satsningen på skolan och om processen för tågstopp Nälden. På det kommande mötet, den 22 juni, har du möjlighet att ställa frågor om skolan och tågstoppet.

Dokumentation från mötet

Hela mötet spelades in, se videon för att ta del av informationen om satsningen på skolan och processen för tågstopp. Under rubriken Chattfrågor hittar du synpunkter, kommentarer och frågor från deltagarna som skrevs i möteschatten

Chattfrågor

Chattfrågor

Under mötet kunde deltagarna ställa frågor i möteschatten. Här kan du ta del av synpunkter, frågor och svaren på några av dem från ansvariga tjänstemän och politiker.

Kommentar: Odling på skolgårdar är idag en het fråga runt om i landet och alla odlingszoner.

Kommentar: I Nälden har skolgården varit en plats för aktivitet i många år, trots den aningen torftiga miljön så det kan bara bli bättre.

Kommentar: Förhoppningen är att det ska gå att arbetspendla både västerut och österut med tåg från Nälden då bussarna inte går åt båda hållen.

Kommentar: I Nälden finns ingen allmän gunga för dom minsta barnen (babygunga). Varken på förskolan eller Krokomsbostäders lekplatser.

Kommentar: Tack, tack för saklig info .-)

Kommentar: Riktigt bra möte 😀

Fråga: Det är intressant att notera att om man som medborgare kommer med förslag till växtkraft så kommer det att ta cirka 10-15 år innan det kan realiseras. Hallström han bygger en jättefabrik på ett år. Varför är det så långsamt i kommunen?

Svar: Det är stor skillnad mellan ett förslag från ett byalag, förening eller medborgare där man anger viljeinriktning och ambitioner, och ett beslut i ett privat företag avseende en investering. Kommunen har att ta ställning till förslagen i exempelvis en byutvecklingsplan genom att föra dialog med olika människor, föreningar och företag och därefter fatta beslut. I beslutet ska också avvägningar göras utifrån andra prioriteringar i kommunen. En är den rådande ekonomin och skatteunderlagets utveckling, en annan är andra kommundelars behov. Det kan också finnas olika politiska uppfattningar om vad som ska göras vilket är en viktig aspekt av demokratin. Det är alltså inte givet att ett förslag från ett byalag eller medborgare kommer att genomföras och vägen till beslut kan vara lite snårig.

Ett företag har att ta ställning till företagets utveckling och finansiering av detta. Inga andra övervägningar behöver göras, så om mark finns tillgänglig och detaljplan medger så kan man påbörja bygget.

I de fall kommunen har alla förutsättningar klara så kan det också gå snabbt men kommunen lyder under lagen om offentlig upphandling (vilket ett privat företag inte behöver ta hänsyn till) och upphandlingen kan bli överprövad i flera omgångar. Detta ger också upphov till fördröjningar.

Till sist; oavsett ovanstående så bör medborgaren få besked och regelbunden information om läget och vad man kan förvänta sig.

Kommentar: Tack för bra info, spännande utveckling för Nälden☀️

Kommentar:Tack för bra information!, så kul att det händer saker i Nälden! Finns det en risk att förskolans lokaler används för skolans elever under ’flyttkarusellen’?

Synpunkt: Att på vintermiljö vänta på att tåg från Storlien skall stanna för påstigande i Nälden för arbetspendlare till stan, torde vara svårt. Borde vara tåg som stannar å vänder för att tider skall kunna hållas för arbetspendlare.

Fråga: Hur tänker man kring nybyggnationer och tågstopp men ändå inte bygga en större skola, jag tror ju att detta kommer locka en yngre generationen med barn till Nälden, då hamnar vi samma läge direkt som sånghusvallen.

Svar: Med nuvarande detaljplaner och framtagen befolkningsprognos (inköpt prognos) så kommer en skola för 200 elever att räcka i Nälden. Men det kommer inte att kunna tas emot elever från Trångsviken och Alsen om det blir önskvärt.

När det gäller planeringen av Sånghusvallens skola så fanns det en politisk oro över om alla tomter i detaljplanen skulle kunna säljas. Därav sades det då att om det behövdes ytterligare lokaler för skolan fick man ta förskolans lokaler i anspråk och bygga nytt för förskolan. Dessutom var underlaget i den då framtagna befolkningsprognosen inte baserat på att alla nybyggnationer skulle rymma barnfamiljer.

Fråga: Missade slutet på mötet så kanske hade jag fått svar då... Men hur stor yta kommer nya skolan ta samt hur mycket yta finns det kvar till skolgård? Redan nu är ju skolgården väldigt trång och ska det på sikt kunna rymmas 300 elever så behöver de ju även få plats ute. Eller ska kanske förskolan flytta till en ny och fin plats? 😊

Svar: Vi är för tidigt i processen för att kunna ge ett exakt svar på hur skoltomten kan disponeras. Vi kan konstatera att dagens skola som består av flera olika byggnader påverkar möjligheten till en större sammanhängande skolgård negativt. Med en ny skolbyggnad som inte behöver ta hänsyn till befintliga byggnader finns möjlighet att planera utemiljön på ett bättre sätt.

Synpunkt: En cykelväg genom centrala Nälden för alla skolbarn är ett måste eftersom trafiken hela tiden ökar. (Preem-Alsenvägen till byslutet)

Fråga: Blir det en idrottsplats i anslutning till skolan/skidstadion?

Svar: I projektet för ny skola i Nälden finns inte någon ny idrottsplats med, däremot en skolgård som skall främja fysisk aktivitet. I den generella satsningen för utmiljön i Nälden som kommunen vill göra tar vi gärna emot förslag på vilka satsningar som Näldenborna vill se.

Tid och plats

Tid: 15 juni 2021 klockan 18.00-19.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Digitalt informationsmöte om nya skolan och tågstopp Nälden.

Typ av aktivitet: Information

Meny