Platsvarumärket

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Två personer ute i en park

Hjälp oss sätta din plats på kartan!

Varför bor du där du bor? Vad är unikt med just din plats? Det vill Krokoms kommun veta för att kunna locka fler människor att bosätta sig här.

I höstas bjöd vi in till medborgardialoger på olika platser i Krokoms kommun. Engagemanget var stort och det var många som deltog på mötena. Vi fick en hel del information som vi ska arbeta vidare med. Att marknadsföra kommunen i större utsträckning än vad vi har gjort hittills var något som lyftes på flera av mötena. Att hela kommunen ska leva och inte bara de södra delarna var en annan vanlig synpunkt som fördes fram.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen
i kommunens olika delar

En av nycklarna till att skapa goda förutsättningar för att bo och leva i hela kommunen är att det blir fler som bor här. Vi tror att det är just olikheterna i vår kommun som gör att vi sticker ut och verkligen blir en plats på kartan som folk är nyfikna på och vill flytta till. Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun.

– Det här arbetet kan vi inte göra själva. Vi hoppas att så många som möjligt är med och bidrar till det som sedan kommer att ligga till grund för hur vi marknadsför vår kommun. Vi vill ju att ännu fler ska välja att flytta hit, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet kommer att bygga på möten med medborgarna, i både fysisk och digital form. Det kommer att finnas ett antal olika fokusgrupper och under hösten kommer det vara två öppna möten där alla som vill kan delta. Naturligtvis kommer det även att finnas möjlighet att bidra med idéer via hemsidan.

– Jag hoppas att många tar chansen att delta. Genom fokusgrupperna kommer vi att kunna gå på djupet och om många bidrar med synpunkter, tankar och idéer via övriga forum får vi ett bra underlag att bygga vidare på, säger Jonas Törngren, kommundirektör.

Möten som hölls

 • Öppen presentation 4

  Ta chansen att bidra i arbetet med att stärka bilden av Krokoms kommun. I de öppna presenta­tion­erna har du möjlighet att ta del av den bild som växer fram i fokusgrupperna och förstås att ge ditt eget bidrag.

 • Öppen presentation 3

  Ta chansen att bidra i arbetet med att stärka bilden av Krokoms kommun. I de öppna presenta­tion­erna har du möjlighet att ta del av den bild som växer fram i fokusgrupperna och förstås att ge ditt eget bidrag.

 • Öppen presentation 1

  Ta chansen att bidra i arbetet med att stärka bilden av Krokoms kommun. I de öppna presenta­tion­erna har du möjlighet att ta del av den bild som växer fram i fokusgrupperna och förstås att ge ditt eget bidrag.

 • Öppen presentation 2

  Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun.

 • Bygdegrupp Krokom

  Nu ska vi sätta Krokoms kommun på kartan som en plats folk är nyfikna på. Vad är det bästa med just din plats? Var med i fokusgruppen Krokom och hjälp oss att locka hit fler medborarge, besökare och företag.

 • Bygdegrupp Trångsviken

  Vad är det bästa med att bo i Alsen-Näskott och byarna runt omkring? Var med i fokus­gruppen för området och hjälp oss att lyfta fram fördelarna som kan locka fler att bosätta sig här.

 • Bygdegrupp Föllinge

  Vad tycker du är det bästa med att bo på just den plats där du bor? Var med i fokusgruppen Föllinge och hjälp oss att sätta Krokoms kommun på kartan som en plats folk är nyfikna på och vill flytta till.

 • Bygdegrupp Hotagen

  Vad är det allra bästa med att bo i Hotagenområdet? Hur kan vi få fler att bli nyfikna på vår vackra kommun? Var gärna med i fokusgruppen Hotagen och hjälp oss att hitta guldkornen så att vi kan locka fler att flytta hit.

 • Bygdegrupp Offerdal

  Varför har du valt att bosätta dig just i Offerdal? Var med i fokusgruppen för Offerdal med omnejd och hjälp oss att identifiera vad som är det bästa med den plats som du har valt att bo på.

 • Fokusgrupp Inflyttare

  Har du nyligen flyttat till Krokoms kommun? Vi vill lära oss mer om hur vi kan bli bättre på att ta emot nyinflyttade och här kan du hjälpa oss. Delta gärna i fokusgruppen Inflyttare och bidra till att göra det ännu enklare att flytta hit.

 • Fokusgrupp Företag

  Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun.

 • Fokusgrupp Ungdomar

  Är du mellan 14 och 25 år och bosatt i Krokoms kommun? Då är vi nyfikna på vad du tycker om att bo här och hur du ser på framtiden. Delta gärna i fokus­gruppen Ungdomar och hjälp oss att lägga grunden för hur vi ska locka fler till vår kommun.

 • Fokusgrupp Integration

  Är du utlandsfödd och bosatt i Krokoms kommun? Då är vi nyfikna på varför du har valt att bo just här. Delta gärna i fokusgruppen Integration och hjälp oss att lägga grunden för hur vi ska locka fler till vår kommun.

Fokusgrupper

Fokusgrupper

För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är:

 • Inflyttare
 • Unga (14-25 år)
 • Företagare
 • Integration

Utöver dessa grupper kommer vi även att ha en fokusgrupp per bygd, dessa är:

 • Alsen-Näskott (Kluk, Trångsviken, Ytterån, Vaplan, Nälden)
 • Aspås-Rödön-Ås (Krokom, Rödön, Dvärsätt)
 • Föllinge-Laxsjö (Åkersjön, Lillholmsjö, Skärvången, Storåbränna)
 • Hotagen (Bakvattnet, Häggsjövik, Rörvattnet, Rötviken, Valsjöbyn)
 • Offerdal (Jänsmässholmen, Olden, Rönnöfors, Kaxås, Almåsa, Änge, Tulleråsen, Landön)

Varje fokusgrupp kommer att bestå av åtta till tolv personer. Fokusgruppernas möten kommer att vara under perioden vecka 35-39. Det kommer att vara antingen fysiska eller digitala möten enligt följande:

Fysiska möten

Samtliga bygdegrupper (fem stycken) samt ungdomsgruppen.

Digitala möten

Utlandsfödda, företagare och inflyttare. För dig som behöver tekniskt stöd finns det viktig information under rubriken Stöd inför digital dialog.

Öppna möten

Öppna möten

Utöver fokusgrupperna kommer vi även att arrangera öppna möten där alla kan delta. Dessa möten kommer att ske digitalt via Zoom och här kommer det att vara möjligt att dela med sig av synpunkter och tankar. Mötena sker den 8 oktober klockan 18:30 och 9 oktober klockan 08:30.

Stöd inför digital dialog

Stöd inför digital dia­log

Krokoms kommun kommer att använda programmet Zoom för du ska kunna delta i dialogmöten utan att behöva åka så långt eller utsätta dig för smittrisk. Om du behöver stöd för att komma igång kan du få hjälp av vår IT-pedagog Monica Andersson. Det går att få hjälp digitalt eller på plats i något av kommunens bibliotek. Boka in tid genom att maila eller ringa henne.

Självklart går det bra att passa på att be henne om hjälp kopplat till andra IT-frågor också.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0640 161 00
E-post: Monica Andersson

Meny