Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ungdomshälsa, elevhälsa

Skolhälsovården skall ses som elevernas företagshälsovård. Skolsköterskor skall vara väl förtrogna med skolans inre och yttre miljö. Arbetet förutsätter nära samverkan med rektor och övrig personal.

Skolhälsovården ska:

  • följa elevernas utveckling
  • bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
  • verka för sunda levnadsvanor
  • främst vara förebyggande och omfatta hälsoundersökningar samt enklare sjukvård.

Vaccinationer, syn-, hörsel- och tillväxtkontroller sker efter visst schema. Skolsköterskorna, kan i mån av tid, medverka vid olika tema i skolan.

Skolhälsovården samarbetar med övrig elevvårdspersonal för elevernas bästa och är till för alla elever. De har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsa

Elevhälsa är ett nytt, eget verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser ingår.Elevhälsan finns tillgänglig för barn, ungdomar, föräldrar (i frågor som rör deras barns skolgång), lärare, arbetslag och skolledning. Länk för mer information om elevhälsan finns till höger på sidan.

Ungdomsmottagning

Är du under 23 år, oavsett var du bor i länet, kan du vända dig till ungdomsmottagningen i Östersund.

Uppdaterad 2014-03-06 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se