Kostråd för vissa fiskarter

Närbild på en röding

Krokoms kommun har beslutat om lokala kostråd för öring och kanada­röding. I Storsjön har det upptäckts förhöjda halter av vissa miljögifter i fisk, såsom PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver, efter provtagningar gjorda av Länsstyrelsen tillsammans med Östersunds kommun.

Låga halter av PFAS har upptäckts i de fiskarter som provtagits i Krokoms kommun. Uppmätta värden av dioxin och PCB i öring och kanada­röding är jämförbara med halterna i östersjö­laxen och öringen i Östersjön. De överskrider inte gränsvärdena men bedömningen är att ta det säkra före det osäkra.

Området det berör gäller från Ristafallet och Järpströmmen ned till Hissmofors kraftverk.
Även Alsensjön omfattas vad gäller öringen som vandrar från Storsjön via Ytterån.

Kostråd för kanadaröding och öring

Kommunstyrelsen har beslutat den 7 juni 2023 om tillfälliga lokala rekommendationer av fisk inom Krokoms kommun enligt följande.

Råden omfattar öring och kanadaröding från de delar av Storsjön med biflöden samt upp till första vandringshindret, som ligger inom Krokoms kommun.

  • Barn och unga upp till 18 år, gravida, ammande kvinnor och de som planerar att bli gravida bör inte äta kanadaröding och öring oftare än 2-3 gånger per år.
  • Övriga personer kan äta dessa fiskarter en gång i veckan.

Området det gäller är från Ristafallet och Järpströmmen ned till Hissmofors kraftverk. Även Alsensjön omfattas vad gäller öringen som vandrar från Storsjön via Ytterån.

Se karta på på Länsstyrelsens hemsida för tydligare bild Länk till annan webbplats.

Krokoms kommun har många sjöar, vattendrag och tjärnar. Frågan om hur det ser ut i dessa vatten är svår att svara på innan eventuella prover tagits. De miljögifter det handlar om går många tiotals år bakåt i tiden. Livsmedelsverket har tidigare därför gett följande råd generellt för att äta insjöfisk.

Nationella kostråd för insjöfisk

På grund av de förhöjda kvicksilverhalterna generellt i fisk i Sveriges vatten har Livsmedelsverket redan tidigare tagit fram nationella kostråd för insjöfisk.
Det gäller bland annat abborre, gädda och lake. Råden anger att kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, inte bör äta dessa arter oftare än 2–3 gånger per år. Andra personer bör inte äta dessa arter oftare än en gång per vecka.

Vad är det för miljö­gifter och hur farliga är de?

PCB, dioxiner och kvicksilver kan leda till att hälsan påverkas vid långvarig exponering. Beslutade kostråd är en vägledning för att göra medvetna val. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om hur de här ämnena kan påverka hälsan.

Dioxiner och PCB på livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Kvicksilver på livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Dricksvattnet

Dricksvattnet i Krokoms kommun har hälsosamt och rent dricksvatten enligt alla provtagningar.

Spår av miljögifter förekommer i alla svenska vattendrag. Många skadliga ämnen är idag förbjudna. Men eftersom ämnena bryts ned mycket långsamt - eller inte alls - kan de finnas kvar i sediment på botten. Krokoms kommun provtar dricksvattnet, för att försäkra sig om att vattnet är hälsosamt och rent.

Inga spår av kvicksilver

De som är anslutna till kommunalt vatten i tätorterna Krokom och Ås, och på Rödön får sitt dricksvatten från Uddero, en grusås som går ut i Storsjön. Krokoms kommun har tagit prov på det kommunala dricksvattnet och varken kvicksilver eller PFAS har hittats i dricksvattnet.

PCB och dioxin

Dessa ämnen förväntas inte förekomma i dricksvattnet, men för säkerhets skull kommer provtagning att ske på dessa ämnen under sommaren/hösten.

Mer information om miljögifter i fisk och svar på de vanligaste frågorna finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny