Vanliga frågor miljö och hälsoskydd

Kossor på en grön åker och fjäll med snö i bakgrunden

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om miljö och hälsoskydd.

Miljö och hälsoskydd

Miljö och hälsoskydd

Svar på de vanligaste frågorna om miljö och hälsoskydd i kommunen.

Jag känner mig störd av grannes katt. Kan kommunen hjälpa mig?

Min grannes hund skäller och det är väldigt störande. Vad kan kommunen göra?

Luktar radon?

I min gamla mätning anges radonet som radondöttrar, vad betyder det?

Hur farligt är radon i vatten?

Hur kontrollerar jag om jag har blåbetong?

Hur kontrollerar jag om jag har blåbetong?

Blå lättbetong eller blåbetong tillverkades under perioden 1929-1973 och slutade att användas som byggnadsmaterial 1975. Kontakta en radonkonsult som kan undersöka om ditt hus innehåller blåbetong.

Får jag tvätta bilen hemma?

Får jag tvätta bilen hemma?

Det är inte reglerat i någon lag att man inte får tvätta bilen hemma. Men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen. I miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människans hälsa eller miljön inte uppkommer (9 kap. 7 §).

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, rester av däck och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv.

Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag och hamnar sedan i bäckar och sjöar, vilket är skadligt för både djur och natur. Vattnet kan även hamna i kommunens avloppsreningsverk, som inte är byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa i Krokoms kommun.

Gör rätt - tvätta bilen i en biltvätt. Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automat­tvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas av­lopps­vattnet innan det släpps ut. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Läs mer i miljöbalken (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny