Informationsmötet 22 juni

Barn som gungar

Du ha möjlighet att ställa frågor om den nya skolan och om tågstopp Nälden.

ikon medborgardialog

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen säger att det är fler barn på ingång.

Beslutet om att det blir en ny skola är fattat och nu påbörjas förberedelserna. Att bygga en skola är en omfattande process och det kommer ta några år innan den står färdig. Men redan nu inleder vi arbetet med att samla in idéer för hur skolgården på bästa sätt ska utformas.

Nu har du möjlighet att ställa dina frågor om skolan och tågstoppet till ansvariga politiker och tjänstemän.


Dokumentation från mötet

Hela mötet spelades in, se videon för att ta del av information och dialog kring satsningen på skolan och processen för tågstopp.

Under rubriken Chattfrågor hittar du synpunkter, kommentarer och frågor från deltagarna som skrevs i möteschatten. Frågorna besvarades av politiker och tjänstemän under mötet.

Vad görs kring trafiksäkerheten i Nälden?

Under dialogen kom frågor upp kring rafiksäkerheten i Nälden och vad som görs. Här kan du ta del av handlingar som visar Trafikverkets hantering och en återkoppling från Krokoms kommun 2019 där vi kritiserar att åtgärderna skjuts på framtiden.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets presentation åtgärdsvalsstudie Pdf, 550.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Krokoms kommuns återkoppling till Trafikverket Pdf, 2.4 MB.

Chattfrågor

 

Chattfrågor

Fråga: Hur ser det ut med parkeringsplatser kring det nya tågstoppet. Finns det en plan på hur många bilar man skulle kunna parkera vid tågstoppet?

Svar: I Trafikverkets plan är det ett 20-tal P-platser utritade, oklart hur det kommer att se ut när det är klart.

Fråga: Ska kök och matsal vara kvar?

Svar: Nej, även den delen ska rivas.

Fråga: Kommer skolbarnen kunna vara kvar i Nälden medan byggnationerna pågår eller kan det bli buss någon annanstans?

Svar: Vi har inget svar på den frågan idag. Processen har precis startat och lösningar ska växa fram under ca 6-9 månader.

Kommentar: Det finns ju en kommunal "byggarbetsplats" i kurvan på brovägen (gamla BP).. Vi äldre drömde om äldreboende på den platsen men den utnyttjas för allehanda byggprojekt f.n. Ett tips om att den kan användas

Uppdrag till Maria Jacobsson: Ta gärna med till Trafikverket att det i Nälden är många barn som korsar huvudvägen påväg till skola affär ishall eller bibliotek där det inte finns övergångsställe. Ser många risker. Tidsfråga innan det blir sker en olycka.

Svar från Maria Jacobsson: Tack tar med det.

Fråga: Kommer faxgärdets förskola påverkas under bygget?

Svar: Ja, en viss påverkan eftersom förskolan ligger när men det är inte tänkt att förskolan ska flyttas.

Fråga: Kommer tennisbanorna stå kvar orörda?

Svar: Det finns risk att platsen kan behövas under tiden som bygget pågår. Om det blir så kommer tennisbanorna att återställas efteråt.

Fråga: Hur hög kan skolbyggnaden bli?

Svar: Enligt detaljplanen är maximal byggnadshöjd 7,2 meter.

Kommentar: Det är väl närmre 200 elever redan idag.

Fråga: Jag hittar inte svaren från förra mötet på kommunens hemsida. Tar gärna emot tips hur jag hittar dom.

Svar: Direktlänk till dokumentationen från mötet den 15 juni: https://krokom.se/nu-lyfter-vi/dialogen/pa-gang-i-nalden/pa-gang-i-nalden/2021-06-22-informationsmotet-15-juni.html

Synpunkt: Skolvägen längs Brovägen har vi i mer än 30 år försökt få kommunen att prioritera förbi f.d. prästgården. (gång och cykelväg). Vi tog upp det i byutvecklingsplanen och nu finns det barn som kommer att tvingas gå från macken in till skolan längs den farliga Brovägen

Fråga: Vid förväntad inflytt till byn borde det även behövas fler förskoleplatser, finns det med i planeringen?

Svar: Utifrån de prognoser vi har idag kommer Faxgärdet och Droppen att räcka till. Om indikationerna ändras får vi se över lösningen.

Fråga: Missade presentationen i början, dessa frågor kanske redan är besvarade. Hur ser skolans styrgrupp ut? Vilka är med och fattar beslut om utformningen av skolan? Hur långt har ni kommit i projekteringen? Hur ser budgeten ut för skolbygget?

Fråga: Byalaget yrkade för ca 10 år sedan om övergångsställe men fick då svaret att övergångsställen är för farliga. Det var då man byggde passagen vid skolan. Passagen är alltså inte ett övergångsställe.

Kommentar: Det är kommunen som prioriterar projekten till Trafikverket.

Fråga: Kommer ni inhägna skolan på något sätt? Frågar utifrån att jag själv har en son med Downs syndrom som kommer gå på Näldens skola om några år, och barn med Downs är ofta mer rymningsbenägna än andra barn, även upp i högre åldrar.

Kommentar: Med tanke på att det redan är fullt på faxgärdets förskola och alla som vill placera sina barn där inte får plats så låter det som att en större förskola kan behövas i framtiden också.

Fråga Har ni funderat nåt kring tillgänglighet och inklusion? Både för barn med särskilda behov men även för t.ex lärare med fysiska nedsättningar. Tänker på ramper, hörslingor etc.

Fråga: Om jag som Näldenbo vill utveckla och påverka Näldens utemiljö. Vilka vägar finns att gå? På förra mötet nämndes att det finns en samverkansgrupp, vad gör den gruppen?

Kommentar: Det är värt att påpeka att det är planerat att utformningen av skolgården kommer att ske i dialog med oss alla. I det arbetet blir det viktigt att ta med ”fritidsytorna” ex vis tennisbanor, skidstadion osv

Fråga: Vad jag förstår så finns det kommunal tomtmark i övre delen av Nälden, mot Alsen, ner mot det som benämns Västeräng. Vilka planer finns där? Villor? Lägenheter?

Fråga: men hur lång tid beräknas en tågresa mellan nälden och Östersund ta?

Svar: Cirka 25-30 minuter

Kommentar: Mycket bra möte. Tack 😊

Kommentar: Stort tack för möjligheten som bybo och vårdnadshavare att vara med och lyssna.

Kommentar: Bra möte . Demokratin stimuleras. Bra med delaktighet!

Tid och plats

Tid: 22 juni 2021 klockan 18.30-20.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Digitalt möte där du har möjlighet att ställa frågor om nya skolan och tågstopp Nälden.

Typ av aktivitet: Information

Meny