Translate site

Startsida Krokoms kommun

Undantag från strandskyddsdispens

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet.

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen, och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd.

Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, kräver alltså dispens från strandskyddet.

Här nedan beskrivs ytterligare ett generellt undantag från strandskyddet.

Enligt länsstyrelsens beslut 2011-06-20 Dnr 526-3512-11 får kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad uppföras om de är;

  1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
  2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Se bilden ovan.
Uppdaterad 2017-09-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se