Translate site

Startsida Krokoms kommun

Utstakning

Utstakning, eller husutsättning som det också kallas, betyder att markera ut en byggnad på den plats där den är tänkt att byggas.

Utstakningen är den del av bygglovsprocessen som sker innan själva byggarbetet påbörjas.
 
Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till att grannar kräver skadestånd. Det kan också leda till höga kostnader i samband med att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Utstakningen ska göras av kommunens byggnadsnämnd enligt 10 kap. § 26 plan- och bygglagen SFS 2010:900.

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.
 
Utstakning kan, med vissa ställda krav, utföras av extern aktör som du själv beställer, se Utstakning i egen regi.

Om utstakning görs i eller intill en tomtgräns ska grannen enligt lag ges möjlighet att vara med under utstakningen. Du som byggherre ansvarar alltid för att berörd granne kallas när så behövs. Om fastighetsgränser är osäkra och måste säkerställas krävs en fastighetsbestämning.

Uppdaterad 2012-02-19 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se