Begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den ska ordnas, den kan utformas just så personligt som de anhöriga och närstående själva vill. Det finns heller inga hinder för an­höriga eller vänner att själva hålla i den borger­liga begrav­ningen.

De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med praktiska arrangemang och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Begravningsombud

Ett begravningsombud har till uppgift att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Begravningsombuden utses av Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny