Boende med särskild service

Hur du bor har stor betydelse för din livskvalitet. För personer med funk­tions­ned­sättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och perma­nent hem.

I Krokoms kommun finns ett antal anpassade boendeformer för dig som har svårt att klara av att bo på egen hand. Av integritetsskäl anger vi inte adresserna till dessa bostäder på hemsidan.

Boende för personer med funktions­­ned­sättning

Boende för per­soner med funk­tions­­ned­­sättning

Kommunen erbjuder boende med stöd i varierad grad för dig som inte klarar av att bo på egen hand. Det är kommunen som tillhandahåller bo­staden och an­svarar för att ge dig det stöd du behöver.

För närvarande finns boenden på två orter i kommunen, Krokom och Nälden.Boende med stöd kan vara en grupp­bo­stad eller en särskilt anpassad bostad med närhet till personal.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta verksam­hetschef Ulrika Persson på telefon 0640 162 93 eller via epost:

ulrika.persson@krokom.se

Boende för personer med psykisk funk­­tionsnedsättning

Boende för personer med psykisk funk­tionsnedsättning

Kommunen erbjuder några olika former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boende med stöd kan vara en gruppbostad eller en särskilt anpassad bustad med närhet till personal.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ulrika Persson på telefon 0640 162 93 eller via epost:

ulrika.persson@krokom.se

nycklar hänger i ett lås
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny