Translate site

Startsida Krokoms kommun

Slam

Frågor om slamtömning hanteras av två olika avdelningar inom kommunen.

Vatten och Renhållning har hand om tömningsprocessen. Det kan handla om beställning, avbeställning, ändring av tömningsintervall eller ändringar i kundregistret. Det är även från oss fakturan avseende slamtömning skickas ut.

Avvikelsebrev (påpekanden om brister eller fel) gällande exempelvis hindrande växtlighet, behov att åtgärda väg, tungt lock och låst lock hanteras av Vatten och Renhållning.

Bygg- och miljöförvaltningen har hand om tillståndsprövning och tillsyn. Om du ska anlägga en ny brunn, gräva om infiltration eller liknande är det Bygg och miljö som handlägger ärendet. Vid ny- eller ombyggnad av infiltrationsanläggning måste tillstånd sökas. Lämna in ansökan i god tid – handläggning tar upp till sex veckor. Vid reparation eller byte av slamavskiljare behövs inte nytt tillstånd, men slamavskiljaren ska vara typgodkänd.

Observera att avståndet mellan brunn och slambilens uppställningsplats enligt ny lagstiftning inte får överstiga 10 meter. Detta innebär att det inte är säkert att du kan placera brunnen på samma ställe som tidigare eller att du måste förlänga vägen.

Mer information finns under "Vanliga frågor om eget avlopp".

Avvikelser som kan leda till miljöpåverkan  exempelvis hög nivå, otät brunn, saknat t-rör, trasig mellanvägg och osäker funktion på din slambrunn hanteras av Bygg och miljö.

För mer information om slamtömning se avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att spola rätt är lätt!

OBS! Tork-, våt-, tvättservetter, trasor, sanitetsartiklar och andra ej nedbrytbara produkter får inte spolas ner i avloppet eftersom det orsakar problem vid slamtömningen.

Uppdaterad 2017-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se