Sophämtning

En hage med en skylt där det står sopor tack.

I Krokoms kommun erbjuds normalt behovshämtning var 14:e dag. Det innebär att du själv ställer ut ditt kärl när du vill ha det tömt. Det gör det möjligt att själv påverka din kostnad för sophämtningen.

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 07.00 den dag soporna ska hämtas.

Sopbilen kör måndag till fredag, även röda dagar

Att tänka på vintertid

 • Ställ kärlet så att det inte hindrar snöröjning eller övriga trafikanter.
 • Kärlets framkant ska inte stå närmare än 0,5 meter från vägbanans ytterkant, enligt Trafikverkets regler.
 • Kärlet ska vara fritt från is och snö. Skotta och sanda vid behov!

Vid halka kan sopbilen ha svårt att komma fram till vissa sopkärl. Om ditt kärl inte blivit tömt kan du ställa ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle. Märk den tydligt med namn och fastighet!

Vid extrem halka eller kyla kan hämtningen skjutas upp. Låt då kärlet stå framme tills det blivit tömt.

Så här ställer du fram ditt sopkärl!

Tips för att undvika att soporna fryser fast i kärlet

Tips för att undvika att soporna fryser fast i kärlet

 • Låt matavfall, till exempel potatisskal, rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Se till att påsarna är väl förslutna.
 • Låt påsen stå ute och frysa till lite innan den slängs i kärlet.
 • Pressa inte ner påsarna i kärlet.
 • Stäng locket ordentligt varje gång, så att inte kärlet fylls med vatten.
 • Placera en sopsäck i kärlet som du lägger soppåsarna i.
 • Förvara kärlet inomhus om du kan.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlet kan tömmas. Debitering sker även om tömningen inte kunnat genomföras eller om kärlet endast tömts delvis.

När kommer sopbilen?

Skriv in din ort i rutan "filtrera rader" så ser du när sopbilen kommer. Finns inte din ort med så kan du prova en annan ort i närheten. Soporna hämtas enligt schemat även vid storhelger och på röda dagar.

Hämtningsschema 2024
Ort Dag Veckor
Almåsa Onsdagar Udda
Alsen Torsdagar Udda
Anvågen Fredagar Jämna
Aspbacken Fredagar Jämna
Aspås Tisdagar Jämna
Aspås-Böle Onsdagar Udda
Aspåsnäset Fredagar Udda
Axelåsmoarna Måndagar Udda
Backen Torsdagar Udda
Backen, Ås Fredagar Udda
Bakvattnet Tisdagar Udda
Bjärte Torsdagar Jämna
Bleckåsen Torsdagar Udda
Buskholmen Tisdagar Jämna
Byskogen Fredagar Udda
Bångåsen Onsdagar Udda
Bäcken Onsdagar Udda
Böle Onsdagar Udda
Dal Tisdagar Udda
Dille Fredagar Udda
Dvärsätt Torsdagar Jämna
Dvärsätt - övre sidan om E14 Tisdagar Jämna
Ede Måndagar Jämna
Edesböle Onsdagar Udda
Edsforsen Måndagar Udda
Ekeberg Onsdagar Udda
Enarsvedjan Fredagar Jämna
Finnsäter Fredagar Jämna
Fiskviken Fredagar Jämna
Flatmon Måndagar Jämna
Flykälen Måndagar Udda
Forsåsen Måndagar Udda
Frankrike Fredagar Jämna
Föllinge Måndagar Jämna
Glösa Torsdagar Udda
Granbo Fredagar Udda
Gravbränna Måndagar Udda
Grötom Onsdagar Udda
Gunnarvattnet Tisdagar Udda
Gärde Fredagar Jämna
Gölikläppen Onsdagar Udda
Halåsen Fredagar Udda
Hissmofors Tisdagar Jämna
Hotagen Tisdagar Udda
Huvulsviken Torsdagar Udda
Hållan Onsdagar Udda
Häggsjövik Tisdagar Udda
Hägra Torsdagar Jämna
Häljeberg Torsdagar Udda
Hällänge Onsdagar Udda
Häste Torsdagar Jämna
Häste (huvudvägen) Torsdagar Udda
Högen Onsdagar Udda
Högrun Tisdagar Udda
Hökvattnet Måndagar Udda
Jäns­mäss­holmen Fredagar Jämna
Kattstrupen Fredagar Udda
Kaxhön Onsdagar Udda
Kaxås Onsdagar Udda
Kingsta Torsdagar Jämna
Kingsta­vägen Torsdagar Jämna
Kittel­berget Fredagar Jämna
Kluk Torsdagar Udda
Kläppen Måndagar Jämna
Kougsta Torsdagar Udda
Krokom Tisdagar Jämna
Kroksgård Torsdagar Udda
Kvarnlösa Onsdagar Jämna
Kälabacken Torsdagar Jämna
Kälen Torsdagar Jämna
Kälom Fredagar Jämna
Kännåsen Fredagar Udda
Kävåsen Fredagar Jämna
Könsta Onsdagar Udda
Lakavattnet Måndagar Udda
Landsom Fredagar Udda
Landverk Torsdagar Udda
Landön Fredagar Jämna
Laxsjö Måndagar Udda
Laxviken Måndagar Udda
Lien Fredagar Jämna
Lillholmsjö Måndagar Jämna
Lundsjön Måndagar Udda
Lungret Onsdagar Udda
Lövsjön Måndagar Udda
Mjäla Torsdagar Udda
Mo Torsdagar Udda
Moarna Onsdagar Jämna
Moudden Onsdagar Jämna
Mörtsjön Måndagar Jämna
Nordannälden Onsdagar Udda
Nordbyn Torsdagar Udda
Nordvalla Måndagar Jämna
Norra Skärvången Tisdagar Udda
Norrviken Tisdagar Udda
Nybo Onsdagar Udda
Nyland Torsdagar Udda
Nyvik Fredagar Udda
Nälden Onsdagar Jämna
Näversjön Fredagar Jämna
Offerdalsberg Fredagar Jämna
Olden Fredagar Jämna
Ottsjön Måndagar Udda
Oxböle Fredagar Jämna
Raftälven Måndagar Udda
Rise Måndagar Jämna
Rismon Fredagar Jämna
Röde Torsdagar Udda
Rödö­gården Torsdagar Jämna
Rödön Torsdagar Jämna
Rödön, väg 614 Torsdagar Udda
Rödösundet Torsdagar Udda
Rönningsberg Torsdagar Udda
Rönnöfors Fredagar Jämna
Rörvattnet Tisdagar Udda
Rötviken Tisdagar Udda
Sandmyren Fredagar Jämna
Sand­näset Torsdagar Jämna
Sandviksjön Måndagar Udda
Silje Torsdagar Udda
Sjövik Torsdagar Jämna
Skavbränna Måndagar Udda
Slåtte Torsdagar Udda
Slåtteråsen Torsdagar Jämna
Sota Torsdagar Jämna
Stavre Onsdagar Udda
Stocke Fredagar Jämna
Storholmsjö Tisdagar Udda
Storåbränna Måndagar Udda
Stångviken Tisdagar Udda
Störåsen Måndagar Udda
Svartåsen Torsdagar Jämna
Sveom Fredagar Udda
Säter Torsdagar Udda
Söderåsen Onsdagar Udda
Södra Skärvången Tisdagar Udda
Tjärnåsen Fredagar Jämna
Tornäs Måndagar Jämna
Trollsåsen Torsdagar Jämna
Trusta, väg 609 mot Nälden Torsdagar Jämna
Trusta, väg 614 mot Ytterån Torsdagar Udda
Truvbacken Torsdagar Udda
Trång Onsdagar Jämna
Trången Fredagar Jämna
Trångsviken Onsdagar Jämna
Trättgärde Fredagar Udda
Tulleråsen Måndagar Jämna
Tullus Torsdagar Jämna
Tuvattnet Måndagar Udda
Tångeråsen Fredagar Jämna
Tängtorpet Fredagar Udda
Utgård Fredagar Jämna
Utgård, Dvärsätt Torsdagar Udda
Valla Fredagar Jämna
Vallen Fredagar Jämna
Vallrun Tisdagar Udda
Valne Torsdagar Udda
Valsjöbyn Tisdagar Udda
Vaplan Onsdagar Jämna
Vejmon Torsdagar Udda
Vejmon, Offerdal Fredagar Jämna
Vike Torsdagar Udda
Viken Torsdagar Udda
Vikeränget Torsdagar Udda
Vågen Onsdagar Udda
Vången Torsdagar Udda
Värmon Torsdagar Udda
Västbyn Fredagar Jämna
Västerberg Fredagar Jämna
Västerkälen Onsdagar Jämna
Väster­ulvsås Fredagar Jämna
Västsjön Fredagar Jämna
Ytterån Torsdagar Jämna
Åberg Torsdagar Udda
Åflo Onsdagar Udda
Åkersjön Tisdagar Udda
Ålviken Måndagar Udda
Ålåsen Måndagar Udda
Ås Fredagar Udda
Åse Onsdagar Jämna
Åsen Fredagar Jämna
Åskott Fredagar Udda
Änge Måndagar Jämna
Önet Onsdagar Jämna
Önet, Offerdal Onsdagar Udda
Önsjön Fredagar Udda
Östbacken Torsdagar Udda
Österulvsås Fredagar Jämna
Övre Rise - del av Tulleråsen Onsdagar Udda

Är din ort markerad med en * (stjärna) Klicka på orten för att se avvikelser för sophämtningstider

Så här ställer du fram ditt sopkärl

Så här ställer du fram ditt sopkärl

Ställ kärlet med draghandtaget inåt. Locköppningen ska vara vänd ut mot vägen.

Illustration på hur man placerar soptunnorna när de ska hämtas

Kärlet ska stå minst 0,5 meter och max 1,5 meter från vägkanten.

Det ska finns ett fritt utrymme på minst 1,5 m bakom kärlet så att lyftarmen får tillräckligt med manöverutrymme. Det gäller även överskjutande tak och trädgrenar.

Det ska även vara fritt 0,5 meter mellan och bredvid kärlen.

Tänk på

Tänk på

 • Kärl med handtaget vänt mot vägen tolkas som att tömning inte önskas.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Är kärlet överfullt debiteras en extra tömning. Det är viktigt att ingen del av påsen hänger ut i framkant.
 • Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och emballerat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt. Om kärlet är för tungt debiteras en extra avgift.

Säkerhet

Säkerhet

 • Ställ kärlet så att det inte hindrar väghållningsfordon eller övriga trafikanter. Kärlets framkant ska inte stå närmare än 0,5 meter från vägbanans ytterkant, enligt Trafikverkets regler.

Ett kärl som tippar ut i vägbanan kan innebära en stor trafikfara. Detta är särskilt viktigt vid stark vind. Du kan bli ansvarig om en trafikolycka skulle inträffa på grund av att kärlet står ute på vägbanan.

Måste jag ha ett eget kärl?

Kan jag köpa en egen soptunna?

Nej. Det är viktigt att det är av rätt modell för att fungera ihop men utrustningen på sopbilen. Du hyr sopkärlet av kommunen och betalar en årshyra. Det innebär att om kärlet går sönder kontaktar du oss och vi lagar eller byter ut ditt kärl kostnadsfritt.

Om du av oaktsamhet skadar eller förlorar sopkärlet debiteras du för ett nytt kärl samt utkörning av kärlet.

Får jag ta med min soptunna när jag flyttar?

Får jag ta med min soptunna när jag flyttar?

Nej. Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och abonnemanget förs över till den nya ägaren. Om du ska sälja ditt hus fyller du i ett ägarbyte.

Här hittar du e-tjänsten ägarbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om nya ägaren vill ha fler, färre, större eller mindre kärl anmäler man det i e-tjänsten sopkärl. Vid utkörning eller återtag av kärl debiteras en avgift.

Här hittar du e-tjänsten sopkärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag få mitt kärl tvättat?

Kan jag få mitt kärl tvättat?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlen är rena. Du kan tvätta kärlen på din egen tomt, men håll till på grus eller gräs. Om du håller till på en asfalterad yta spolas tvättvattnet via dagvattenledningar till närliggande vattendrag.

Kommunen tvättar inte kärl, men det finns åtminstone två företag vi känner till som tvättar på plats. Företagen är Lundstams AB och Kinab.

Kompostera matavfall

Kompostera matavfall

I Krokoms kommun samlas inte matavfall in i ett enskilt kärl än. Du kan slänga matavfallet i din vanliga soptunna. Obligatorisk matavfallsinsamling kommer att införas 2026.

Vill du kompostera själv ska en sluten behållare användas och du behöver göra en skriftlig anmälan till Bygg och Miljö.

Här hittar du blankett för att ansöka om egen kompostering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostera träd­gårds­­avfall

Kompostera träd­gårdsavfall

Trädgårdsavfall som gräs, löv, fallfrukt, växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar kan du kom­postera på din egen fastighet. Du får elda kvistar och grenar om det sker på ett säkert sätt och inte skapar olägenhet för grannar.

Du kan även lämna ditt trädgårds­avfall på återvinningscentralen.

Här hittar du våra återvinningscentraler

Fler renhållningstjänster

 • Avfallshämtning

  Transporterar du själv grovavfall till en återvinnings­central kan du kostnadsfritt lämna det där. Du kan också beställa hämtning av grovsopor. Av­fallet ska placeras på fastig­heten vid farbar väg.

 • Betalsäckar

  Ett alternativ till sopkärl i fritidshus är betalsäckar som du använder för brännbart hushållsavfall. Förpackningar av plast, papper, glas eller metall får inte lämnas i betalsäcken.

 • Underjords­behållare

  För samfälligheter och verksamheter kan underjordsbehållare vara ett bra alternativ istället för fristående kärl.

 • Veckohämtning

  Sophämtning sker normalt var 14:e dag. Verksamheter som behöver tätare hämtintervall på grund av sanitära skäl eller där det är svårt att rymmas med kärl kan kontakta renhållningen för dialog.

Två sopgubbar, en sopbil och en soptunna
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny