Avfall från företag och verk­samheter

Ett bilspår delas upp i två på ett grönt fält.

Har du en verksamhet eller företag med organisationsnummer så hittar du information om avfallshantering, vad det kostar och hur du hanterar ditt avfall här.

Alla verksamheter som har eller nyttjar avfallstjänster via kommunen betalar en grundavgift. Grundavgift debiteras per år och täcker bland annat kostnader för adminis­tration, kundservice, information och faktu­rering. Du betalar en avgift per verksamhet.

Här hittar du vad det kostar

Sophämtning

Förpackningsavfall

Förpackningsavfall

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Kommunen hämtar inte förpackningar från företag och verksamheter. Du som företagare skaffar själv ett hämtnings­abonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns.

Företag och verksamheter ska inte använda återvinningsstationerna, de är endast till för hushållens förpack­ningar. För företag finns en mottagnings­punkt hos Lundstam på Storlienvägen 50. Där kan företag och verksamheter kostnadsfritt lämna förpackningsavfall.

Länk till info om mottagningspunkter på npa:S hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Företag och verksamheter är välkomna till våra återvinnings­centraler. Man kan betala för varje besök eller köpa ett klippkort.

Klippkorten kan köpas på valfri återvinningscentral. Kostnaderna faktureras. Ett klippkort är giltigt två år från inköpsdatumet.

Här hittar du vad det kostar

Maxvolym för ett klipp är en normal­stor och normallastad släpvagn eller en mindre företagsbil. Stora mängder, typ lastbil, tas inte emot. Kontakta i detta fall en privat avfallsentreprenör eller Gräfsåsens avfallsanläggning.

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare, matavfalls- och latrintankar

Visst kommunalt avfall hämtas genom avtal av privata utförare som är godkända av kommunen. Fastighetsägare som har fettavskiljare, bajamajor eller byggtoaletter mm tecknar avtal med någon av de entreprenörer som är godkända av kommunen.

Bra att veta

 • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören
 • Tömningspriserna som entreprenören tar ut får inte överstiga kommunens angivna maxtaxa. Eventuella jourtillägg och faktisk behandlingskostnad tillkommer
 • Maxtaxan uppdateras årligen
 • Fakturan kommer att komma direkt från entrepenören till fastighetsägaren

De entreprenörer du kan välja är:

Avloppsservice Godén och Byström AB
Telefon: 063 10 90 00
info@avloppsservice.se

Reaxcer AB
Telefon: 063 57 45 00
info@reaxcer.se

Farligt avfall, bygg- och rivningsavfall

Så ansöker du om att bli godkänd entreprenör för att hämta avfall

Så ansöker du om att bli godkänd entreprenör för att hämta avfall

Uppdrag inom auktorisationssystem

 • Insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar

Detta gäller:

 • Alla entreprenörer som ansöker och som uppfyller kraven blir auktoriserade av kommunen. Det finns inget sista datum för att ansöka
 • Auktorisationssystemet gäller tills vidare, från det datum företaget är auktoriserat
 • Entreprenörerna får konkurrera med pris
 • Entreprenören tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själv priset, men priset får inte vara högre än gällande maxtaxa i Krokoms kommun.
 • Maxtaxan justeras årligen
 • Entreprenören är skyldig att erbjuda avtal till alla kunder i aktuell kundgrupp i Krokoms kommun inom din angivna maxkapacitet
 • Entreprenören redovisar statistik till kommunen

I handlingarna för auktorisationssystemet finns ytterligare krav på kompetens, ekonomi, fordon med mera.

På opics hemsida hittar du ansökningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ditt företag har blivit godkänt publicerar vi företagets namn och tjänster på vår webbplats för godkända avfallsentreprenörer. Sidan uppdateras så fort en entreprenör har blivit godkänd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny