Veckohämtning

Knapp med texten service

Sophämtning sker normalt var 14:e dag. Verksamheter som behöver tätare hämtintervall på grund av sanitära skäl eller där det är svårt att rymmas med kärl kan kontakta renhållningen för dialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny