Informations­säkerhet

Modern communication technology illustration with mobile phone and high tech background

Informationssäkerhet är de åtgärder vi gör för att se till att informationen är tillgänglig när den behövs. Men vi ska även hindra att informationen hamnar i fel händer, förändras eller förstörs. Känslig information får inte bli känd för obehöriga, gå förlorad eller påverkas.

Krokoms kommun hanterar dagligen stora mängder information. Det är därför viktigt att vi ser till att informationen är korrekt och inte kan förändras eller förstöras om inte vi vill det. Det är också viktigt att informationen förblir tillgänglig så länge den behövs i verksam­heterna. Kommunens information ska även skyddas så att endast behöriga tar del av den.

Krokoms kommun arbetar därför systematiskt med informationssäkerhet för att vi ska kunna klara av våra uppdrag i samhället.

Se film om informationssäkerhet från MSB på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)


Att arbeta med informationssäkerhet ger

Ekonomi

Ekonomi

Dyra störningar inom säkerhet kan undvikas genom effektiva skydd.

Förtroende

Förtroende

Kommunen inger förtroende med en god informationssäkerhet.

Efterlevnad

Efterlevnad

Kommunen ser till att legala krav följs. Det kan gälla exempelvis skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen).

Styrning

Styrning

Kommunledningen får möjlighet att styra och följa upp informations­säkerheten. Då kan man bevaka att skyddet är effektivt och ändamåls­enligt.

Ökad kunskap

Ökad kunskap

Med ökad kunskap om informations­säkerhet så minskar vi möjliga risker.

Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system. Den omfattar information i alla dess former och oavsett hur information lagras, be­arbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av:

  • Text
  • Ljud
  • Bild
  • Film

Information kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.

Digital informations­säkerhets­utbildning för alla (Disa).

Vill du lära dig mer om informationssäkerhet? Gå en gratis utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Gå utbildningen DISA på MSB här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny