Råd och stöd, 5 samtal

Är du förälder eller annan nära anhörig till barn mellan 0-17 år och upplever behov av att prata om utmaningar i föräldrarollen, erbjuder vi upp till fem råd- och stödsamtal.

Samtalen utgår från vad du vill prata om och vi gör ett gemensamt upplägg som passar din familj. Vi kan även träffa barnet eller ungdomen för samtal. Om behov finns av annat stöd hjälper vi er vidare.

  • Samtalen är kostnadsfria.
  • Samtalen omfattas av sekretess och sker utan journalföring.
  • Vi omfattas av anmälningsskyldighet vilket innebär att vi enligt lag är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.
  • Vi ordnar tolk om du har behov av det.

Vår e-tjänst för att anmäla ditt behov av den här tjänsten hittar du här:

Gå till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har anmält behov kontaktar vi dig via telefon inom två veckor. Ibland kan det förekomma väntetid innan vi kan börja med samtalen.

A small road in the majorcan countryside
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny