Bygg och rivningsavfall

Skruvdragare

Bygg och rivningsavfall är avfall som uppstår vid byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbete. Alla som bygger och river är skyldiga att sortera avfallet.

Detta är viktigt för att:

 • Ta tillvara på det som kan användas igen
 • Öka återvinningen
 • Minska avfallsmängderna
 • Ta hand om farliga ämnen i avfallet på ett säkert sätt

Kan avfallet återbrukas?

Kan avfallet återbrukas?

För att minska mängden avfall bör man försöka återbruka så mycket av materialet som möjligt. Kan du återanvända materialet själv eller sälja eller skänka det vidare?

Exempel på rivningsmaterial som kan leva vidare är:

 • Vitvaror
 • Dörrpartier
 • Handfat och toaletter
 • Beslag dörrhandtag, dörrbeslag och dörrstängare
 • Belysning
 • Galler och smide, t.ex. spiraltrappor, tillgänglighetsramper, förrådsgaller.

Har du något som kan lämnas till Återbruket?

Hur ska man sortera?

Hur ska man sortera?

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras och hållas skilda åt redan på platsen för bygget. På så sätt ökar möjligheten att återanvända eller återvinna materialet.

Följande avfallsslag ska sorteras:

 • Trä
  Virke, köksinredning av trä, spånskivor, plywood, MDF-skivor, engångspall, dörrar ock karmar utan glas.
  Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska sorteras separat.
 • Mineral
  Betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
  Armering, plåtreglar, tak och fasadplåt, spik och skruv, badkar, varmvattenberedare
 • Glas
  Planglas, spegelglas
 • Plast
 • Gips
  Gipsskivor
 • Farligt avfall
  Färg och kemikalier, spackel, lim, tätningsmassa, sprayburkar, asbest
 • Elektroniskt avfall
  Spis, kyl, frys, tvättmaskin, elektronik, batterier, lampor och lysrör
 • Förpackningsavfall
  Tomma målarburkar, spik och skruvförpackningar, emballage, frigolit, täckpapp
 • Brännbart
  Tapeter, heltäckningsmattor, linoleummattor, trasor, handskar

Använd gärna vår sorteringsguide som du hittar här

Var ska avfallet lämnas?

Var ska avfallet lämnas?

Var avfallet ska lämnas beror på om du som privatperson utfört arbetet själv eller anlitat en entreprenör.

Bygg och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall

Om avfallet uppstår när du som privatperson själv river eller renoverar ditt hus räknas avfallet som kommunalt avfall och du kan lämna det sorterade avfallet kostnadsfritt på någon av återvinningscentralerna i Krokoms kommun.

Här hittar du våra återvinningscentraler och deras öppettider

Om du anlitar en firma vid rivning eller renovering räknas avfallet som verksamhetavfall. Företag och verksamheter kan lämna bygg och rivningsavfall mot en avgift på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Mindre mängder kan lämnas på återvinningscentralerna i Krokom mot avgift.

Förpackningsavfall

Förpackningsavfall

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas på någon av återvinningsstationerna i kommunen.

Företag och verksamheter ska däremot lämna förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter. Förpackningsmaterial från verksamheter kan lämnas kostandsfritt på NPA:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnvik.

Farligt avfall

Farligt avfall

Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler.

Företag och verksamheter får endast lämna små mängder farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Det finns avfallsföretag som är specialiserade på att hämta och hantera farligt avfall från verksamheter.

Läs mer om Asbest och eternit

Undantag

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Kontakt kundcenter så hjälper de dig till rätt person

Dispens

Dispens

Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från tillsynsmyndigheten. Du behöver söka dispens minst sex veckor i förväg.

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering med motivering:

 • att det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet eller
 • att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny