Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

  1. Totalrenoveringen av Blomstergården upphandlas

    Den stora renoveringen av äldreboendet Blomstergården har nått en ny milstolpe. Upphandlingen har inletts och bygget beräknas stå färdigt våren 2025.

  2. Planen för Ås båthamn är ute på ny granskning

    Detaljplanen har upphävts genom dom från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 4633-22). Nu har ett omarbetat planförslag skickats ut för granskning.

Meny